Nauczanie zdalne - komunikat!

Szanowni Państwo,

od poniedziałku 26.10 przechodzimy w tryb pracy zdalnej. Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem lekcji w czasie rzeczywistym. Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami za pomocą dziennika elektronicznego Librus i aplikacji Teams.
Zajęcia lekcyjne będą odbywały się on-line, co nie oznacza, że wszystkie będą trwały 45 min. Nauczyciele po połączeniu się z uczniami mogą przeprowadzić zajęcia przez pełną godzinę lekcyjną, skrócić lekcję, tak aby uczniowie mieli czas na wykonanie zadania przeznaczonego do pracy samodzielnej, czy wyjaśnić niezrozumiały materiał. Podczas zajęć będzie sprawdzana frekwencja i odnotowywana w dzienniku lekcyjnym. W razie trudności z łączeniem uczeń powinien poinformować o tym nauczyciela, z którym odbywa się lekcja.
Wykonane przez uczniów zadania (prace domowe) powinny być wysłane według wskazówek nauczyciela.
W związku z wytycznymi MEN, wydanym w dniu dzisiejszym, uczniowie mający problem ze sprzętem komputerowym mogą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych na terenie szkoły. Placówka zapewni takim uczniom stanowisko komputerowe. Jeżeli u Państwa występuje taki problem, proszę o zgłaszanie tego faktu wychowawcom klas, którzy poinformują o tym szkołę.
Wszystkim Państwu życzę przetrwania tego trudnego okresu pandemii, a uczniom szybkiego powrotu do szkoły.
 
Serdecznie pozdrawiam Sylwia Król - dyrektor szkoły

Opublikowano: 23 października 2020 21:35

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

zdalne_nauczanie.png [2.59 MB]

Wyświetleń: 74

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony