Działanie przedszkola w Kuklówce

Zmiany w działalności klas I-III i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Kuklówce Radziejowickiej od dnia 25 maja  2020 r.

Na podstawie zmian ogłoszonych w przepisach dotyczących funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 częściowo uchylono obowiązujące ograniczenia
w funkcjonowaniu przedszkoli i szkół podstawowych, w tym:

Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci z oddziału przedszkolnego - w tym przypadku szkoła zapewnia dziecku realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a rodzice dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Jednocześnie wprowadzono konieczność stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Mając na względzie czynniki ryzyka wystąpienia COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników, a także wśród pracowników szkoły, dyrektor szkoły prosi, aby rodzice po przeanalizowaniu możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu podejmowali decyzję związaną z ewentualnym wysłaniem dzieci na zajęcia
w sposób odpowiedzialny, bez niepotrzebnego narażania swoich najbliższych
na niebezpieczeństwo zarażenia.

Proszę o przekazanie dyrektorowi szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy, czy  Państwa dziecko/ dzieci z klasy 0 i I-III  pozostaną w domu, czy będą korzystać z zajęć opiekuńczych na terenie szkoły od 25 maja do 7 czerwca 2020r. Jeśli tak, to w jakich godzinach.

Ze względu na potrzebę podjęcia decyzji dotyczącej odpowiedniej organizacji pracy szkoły, deklaracje o zapewnieniu opieki proszę składać do 20 maja 2020r. (środa) za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.  

 

Dyrektor szkoły

Sylwia Król

 

 

Wstępne wytyczne dotyczące organizacji zajęć opiekuńczo wychowawczych

 

W szkole będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi. W zależności od liczby zgłoszonych dzieci istnieje możliwość zorganizowania grup łączonych. Zgodnie z wytycznymi uczniowie mają przyjść do szkoły w maseczkach, ale w trakcie zajęć będą mogli je zdjąć. W miarę możliwości udostępnimy boisko i plac zabaw. 

Organizacja zajęć w naszej szkole będzie przebiegała zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ udostępnionymi poprzez e-dziennik.

 

 

 

 

 

Opublikowano: 19 maja 2020 15:13

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 103

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony