Dumni z nowego sztandaru!

W życiu społeczności szkolnej zdarzają się dni niezwykle ważne. Takim dniem był 28 września 1969. Nasza szkoła  przestała być bezimienna. Otrzymała imię Józefa Chełmońskiego, wielkiego polskiego malarza, który porzuciwszy dobrobyt we Francji, wrócił do swojej ukochanej ojczyzny. Ta ziemia dla innych głucha, tysiącem głosów szeptała mu do ucha. Ponad wszystko najbliższa mu była polska wieś, której piękno utrwalał na swoich płótnach. Jego miłość do ojczystego kraju, do ludzi i przyrody są dla nas wzorem do naśladowania.

Tego samego dnia nasza szkoła otrzymała sztandar. Stefan kardynał Wyszyński powiedział: „Sztandar to świętość, to największy skarb, to symbol najwyższych wartości. Sztandar to ojczyzna – matka. Dlatego całuje się go z szacunkiem, jak ręce matki”.

Sztandar to tożsamość szkoły. Nasz sztandar przez 50 lat towarzyszył nam w czasie uroczystości szkolnych i środowiskowych. Zakończyła się epoka jego życia. Dnia 28 września 2019 otrzymaliśmy nowy sztandar. Pod jego znakiem pragniemy kultywować tradycje naszej szkoły i wzrastać w pięknie i miłości do ludzi i ojczyzny, wartościach, które są nieprzemijające.

Matki, żony, w mrocznych izbach, wyszywały na sztandarach, hasło: Honor, Bóg, Ojczyzna i ruszała w pole wiara. Na awersie naszego sztandaru jest wyszyty orzeł w koronie na czerwonym tle oraz te same hasła,  które są ponadczasowe, za które  nasi dziadowie oddawali życie.

Rewers sztandaru ma kolor zielony, symbol nadziei. Wokół koła widnieje nazwa naszej szkoły. Pośrodku koła wyhaftowany jest bocian, wznoszący się do lotu.

Bociany to element naszego polskiego krajobrazu. To tu, w Kuklówce, naszej Małej Ojczyźnie, leciały one dla Chełmońskiego, brodziły po ukwieconych łąkach, a on z miłością je malował.

Ileż trudu musi pokonać ten ptak, aby co roku przebyć tysiące kilometrów, dzielące Afrykę i Polskę, by powrócić do SWOJEGO gniazda.

Pragniemy naśladować naszego Patrona w umiłowaniu naszej Małej Ojczyzny.

Chcemy, jak bocian do swojego gniazda – wracać do niej, gdziekolwiek nie zaniosą nas losy.

Codzienną wytrwałą nauką a potem pracą, będziemy hartować swojego ducha i budować coraz lepsze życie swoje i innych.

Wzniesione do lotu skrzydła niech zachęcają nas do wznoszenia się coraz wyżej w naszych marzeniach i dążeniach do celu.

Lecące ptaki to także symbol wolności. Jesteśmy wolni. Wolność jest rzeczą bezcenną, ale nie jest daną raz na zawsze. Musimy o tym pamiętać."  Tymi słowami historię i znaczenie symboliki naszego sztandaru podsumowała pani Teresa Hołdak. 

Uroczyste przekazanie sztandaru odbyło się 28 września 2019 roku dokładnie w pięcidziesięciolecie ufundowania pierwszego sztandaru szkoły. W połączoych uroczystościach poświęcenia kapliczki jako votum wdzięczności za niepodległość i przekazania nowego sztandaru Szkole Podstaowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej wzięli udział wyjątkowi goście:

Weterani walk o niepodległość Polski, w tym szczególnie żołnierzy Armii Krajowej środowiska OSA, oddziału KRZYSZTOF, oraz przedstawicieli środowiska ŻABA.

Ppłk Jan Deręgowski dow. 65 Batalionu Lekkiej Piechoty-Pomiechówek 6 Mazowieckiej Brygady WOT i mł. chorąży Arkadiusz Mazurkiewicz-Kulka d-ca plutonu oraz żołnierze z powyższego Batalionu.

Władze Gminy Radziejowice - Pani wójt UrszulaCiężka, Przewodniczący Rady Gminy Jacek Krawczyński i pozostałi radni.

Starosta  Powiatu Grodziskiego - Pan Marek Wierzbicki.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego z Radziejowic

Harcerze z Hufca Jaktorów im. grupy Kampinos.

Aleksandra i Bogdana Biniszewscy - właściciele Muzeum Lwowa i Kresów z Kuklówki.

Przedstawiciele Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Księża Andrzej Sadowski i Robert Sanicki

Przedstawiciele mediów oraz lokalna społeczność i oczywiście 

Cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej wraz z emerytowanymi pracownikami naszej szkoły

Po oficjalnych uroczystościach przy kapliczce wszyscy uczestnicy przeszli na plac szkolny, na którym odbył się koncert pieśni patriotycznej i żołnierskiej. Natępnym punktem dnia był Rodzinny Piknik Profilaktyczny, w ramach którego odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców. Piknik został zorganiowany we współpracy w Policją, Strażą Pożarną i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radziejowicach.

 

 

Opublikowano: 06 października 2019 21:14

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 169

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony